Chuyên gia

CÁC CHUYÊN GIA

Thạc sĩ. Dược sĩ / Sale Manager
Sale Manager
Dược sĩ Vũ Bảo Linh là dược sĩ Đại học và hiện đang giữ chức Trưởng khối kinh doanh của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm.
Thạc sĩ. Dược sĩ / CEO Song An
Founder
Thạc sĩ Trần Văn Nam hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thiên Nhiên Song An. Ông cũng giữ chức vị là Thạc sĩ dược học, chuyên ngành Bào chế - Công nghiệp dược.
Thạc sĩ. Dược sĩ / Master. Pharmacist
Founder. Chief of R&D
Thạc sĩ Trịnh Đặng Thuận Thảo là người sáng lập - Trưởng khối Nghiên cứu Phát triển (R&D) của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm. Chị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y dược như trở thành Thạc sĩ Công nghiệp Dược tại Đại học Strasbourg Pháp (2008), giữ vai trò là Giảng viên Đại học Dược Hà Nội (2006 - 2015) đồng thời cũng là Dược sĩ Bào chế của Đại học Dược Hà Nội.

KHÁM PHÁ CÁC CHỦ ĐỀ

CÁC BÀI BÁO VỀ CHUYÊN GIA