Banner bài viết

Fragrance

Thumbnail

Nguồn gốc

Nguồn gốc từ các nhà hương nổi tiếng cung cấp hương nước hoa như Robertet, Givaudan, Expressions Parfumees

Công dụng

Làm thơm cơ thể

Độ an toàn

Độ an toàn của các thành phần hương thơm được đánh giá bởi một chương trình toàn diện do Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA) điều hành. Fragrance tại Cỏ Mềm sử dụng đều tuân thủ theo IFRA.

Chia sẻ:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng