Banner bài viết

Panthenol

Thumbnail

 

- Tên tiếng anh: Panthenol

- Tên khoa học: Panthenol

- Nguồn gốc: Vitamin B5, được tổng hợp hóa học

- Công dụng: Chất giữ ẩm

- An toàn: An toàn khi dùng trong mỹ phẩm

Chia sẻ: