Banner bài viết

Sodium hydroxide

Thumbnail

Tên tiếng Anh: Sodium hydroxide

Tên khoa học: Sodium hydroxide (NaOH)

Nguồn gốc

Nguyên liệu này tại Cỏ Mềm có nguồn gốc từ Trung Quốc

Công dụng

Công dụng: là chất kiềm mạnh. Trong mỹ phẩm, NaOH được sử dụng như là một nguyên liệu của phản ứng xà phòng hóa tạo ra xà phòng, chất trung hòa gel acid, trung hòa PH sản phẩm.

Độ an toàn

Sodium hydroxide là chất gây kích ứng mạnh và ăn mòn da. Do vậy cần cẩn thận, sử dụng đồ bảo hộ khi sử dụng nguyên liệu này.


Tại Cỏ Mềm nguyên liệu này không còn tồn tại ở sản phẩm xà phòng ở dạng đơn chất mà đã phản ứng xà phòng hoàn toàn với dầu nền.

Chia sẻ: