Banner bài viết

Sorbitol

Thumbnail

- Tên khoa học: Sorbitol

- Tên tiếng anh: Sorbitol

- Nguồn gốc: Sorbitol có nguồn gốc từ Ngô

- Công dụng: Là chất giữ ẩm

- An toàn: An toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm

Chia sẻ: